Stacks Image 134
Algemeen
Stacks Image 30
Interieurs
Stacks Image 4
Staalmeesterlaan 306
1057 PB Amsterdam
Telefoon   +31 020 612 56 95
Mobiel      +31 06 2 7 11 29 63
E-mail      stekhoven@hetnet.nl
Site         www.studiostekhoven.nl
Skype      dolfstekhoven
KvK nr.    34 34 84 56

Gespecialiseerd in het in beeld brengen van
de bebouwde omgeving.
Stacks Image 39
Stadgezichten
Stacks Image 42
Diversen